Novosti

Radionice

  • Razvijanje i primjena konvencionalnih te novih tehnologija ekstrakcije i izolacije bioaktivnih spojeva iz organskog otpada od proizvodnje vina te njihove potencijalne primjene kao sirovina ili poluproizvoda u daljnjoj preradi.

    više »

  • Pronalaženje tehnološkog rješenja prerade organskog otpada od proizvodnje vina s krajnjim ciljem smanjenja štetnih utjecaja na okoliš te jačanje znanstveno istraživačkog kapaciteta Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta nabavkom nove opreme.

    više »

  • S namjerom da se novo razvijeni procesi obrade organskog otpada u proizvodnji vina primjene u gospodarstvu istraživački tim ovog projekta će u suradnji s partnerom stvoriti preduvjete za implementaciju znanja u mala i srednja poduzeća koja se bave proizvodnjom vina.

    više »