Iz medija

PBF: EU projekt za proizvođače vina

PBF: EU projekt za proizvođače vina

mojzagreb.info

Na Prehrambeno biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predstavljen je projekt „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“ koji je financiran iz strukturnih fondova EU u sklopu programa 2007.-2013., u okviru poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”.

vidi objavu »