Novosti

U sklopu projekta održana druga stručna radionica

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je drugu znanstveno – stručnu radionicu u okviru projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“. Voditeljica projekta prof. dr.sc. Verica Dragović Uzelac je predstavila ciljeve i svrhu projekta, relevantnost projekta za gospodarstvo kao i dosadašnje provedene aktivnosti projekta.

Pozivnica na 2. radionicu

Poštovani,
pozivamo Vas na 2. Znanstveno-stručnu radionicu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja će se održati u Impact centru, Put Stanova bb u Zadru s početkom u 10 sati u sklopu projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina “.

Najava druge radionice

U organizaciji Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta održat će se druga stručna radionica projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“ u petak 20.11. 2015. godine u Zadru, Impact centar, Put Stanova bb, s početkom u 10 sati.

Edukacija zaposlenika PBF-a za rad na ekstraktoru

Na Zavodu za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta početkom rujna 2015. godine održana je edukacija za rad na ektraktoru za ubrzanu ekstrakciju uz primjenu visokog tlaka- Dionex ASE 350.

U sklopu projekta održana prva stručna radionica

Prehrambeno-biotehnološki fakultet u suradnji s Agrolagunom d.d. održao je prvu stručnu radionicu u sklopu projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“. Voditeljica projekta je nazočnima predstavila osnovne ciljeve, aktivnosti i svrhu projekta te relevantnost navedenog projekta za gospodarstvo. U okviru radionice održan je niz zanimljivih predavanja.

Sudjelovanje članova projektnog tima na VINISTRI

Članovi Projektnog tima PBF-a, sudjelovali su na međunarodnoj izložbi vina i vinarske opreme, VINISTRA,  koja je održana u Poreču od 08. do 10. svibnja 2015. godine.  Predstavnici Projektnog tima s PBF-a su zajedno sa članovima projektnog tima iz Agrolagune  predstavili projekt posjetiteljima te ukazali na potrebu povezivanja malih i srednjih poduzeća sa znanstvenom zajednicom. Voditeljica projekta  prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac održala je predavanje kroz koje je auditorij upoznala sa ciljevima, aktivnostima projekta, rezultatima istraživanja, te očekivanim rezultatima. Kako bi se što veći broj posjetitelja upoznao s projektom, na štandu poduzeća Agrolaguna d.d., dijeljeni su letci na kojima je osim općih podataka o projektu najavljeno i održavanje 1. radionice u Poreču – 12. lipnja 2015. godine.

Letak Vinistra