Objave za medije

Naš projekt je nominiran za RegioStars nagrade za 2016. godinu

Naš projekt je nominiran za RegioStars nagrade za 2016. godinu

Naš projekt “Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina” koji je sufinancirala Europska unija u okviru poziva RC.2.2.08 „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007. -2013. nominiran  za RegioStars nagrade za 2016. godinu, godišnju dodjelu nagrada kojima se nagrađuju najinspirativniji i inovativniji regionalni projekti Europe koji se provode uz potporu kohezijskih fondova EU-a.

Popis odabranih finalista, njih 23 od 104 prijavljenih, koji dolaze iz regija i gradova 14 država članica: Austrija, Belgija, Danska, Hrvatska, Irska, Italija, Litva, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Španjolska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina dostupan je ovdje.

 

Konferencija za medije održana 18. studenog 2014.

Konferencija za medije održana 18. studenog 2014.

Materijal s konferencije za medije održane 18. studenog, 2014. na kojoj je predstavljen projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“ možete preuzeti ovdje ».