Radionice

U sklopu projekta održana druga stručna radionica

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu održao je drugu znanstveno – stručnu radionicu u okviru projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“. Voditeljica projekta prof. dr.sc. Verica Dragović Uzelac je predstavila ciljeve i svrhu projekta, relevantnost projekta za gospodarstvo kao i dosadašnje provedene aktivnosti projekta.

Pozivnica na 2. radionicu

Poštovani,
pozivamo Vas na 2. Znanstveno-stručnu radionicu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja će se održati u Impact centru, Put Stanova bb u Zadru s početkom u 10 sati u sklopu projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina “.

Najava druge radionice

U organizaciji Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta održat će se druga stručna radionica projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“ u petak 20.11. 2015. godine u Zadru, Impact centar, Put Stanova bb, s početkom u 10 sati.

U sklopu projekta održana prva stručna radionica

Prehrambeno-biotehnološki fakultet u suradnji s Agrolagunom d.d. održao je prvu stručnu radionicu u sklopu projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“. Voditeljica projekta je nazočnima predstavila osnovne ciljeve, aktivnosti i svrhu projekta te relevantnost navedenog projekta za gospodarstvo. U okviru radionice održan je niz zanimljivih predavanja.

Poziv na 1. radionicu

Poštovani,
pozivamo Vas na radionicu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koja će se održati 12. lipnja 2015. godine u hotelu Parentium, u Poreču, Zelena Laguna bb s početkom u 9 sati.

Najava prve radionice

Najava prve radionice

U lipnju 2015. godine u Poreču će se održati prva stručna radionica „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“.