Edukacija zaposlenika PBF-a za rad na ekstraktoru

Na Zavodu za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta početkom rujna 2015. godine održana je edukacija za rad na ektraktoru za ubrzanu ekstrakciju uz primjenu visokog tlaka- Dionex ASE 350.

Edukaciju su vodili stručnjaci iz tvrke Kobis d.o.o., a osim članova projektnog tima edukaciji su prisustvovali i ostali zainteresirani zaposlenici PBF-a. Prvi dio edukacije bio je informativnog/teorijskog karaktera pri čemu su sudionici upoznati s dijelovima uređaja i principom rada. Drugi dio obuhvatio je kreiranje metode, s naglaskom na glavne postavke svake metode, kao što su temperatura pećnice, vrijeme zagrijavanja, vrijeme ekstrakcije i broj ciklusa ekstrakcije. Također, objašnjeno je i kreiranje sekvence, koje se koriste pri ekstrakciji više uzoraka ili jednog uzorka različitim otapalima itd. Konačno, zadnji dio edukacije bila je primjena kreirane metode, odnosno ekstrakcija polifenolnih spojeva iz liofilizirane pokožice grožđa.

 

IMG_6561 IMG_6558 IMG_6557 IMG_6553 IMG_6549