Kontakti

PRIJAVITELJ:

Voditeljica projekta Prof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac
Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Pierottijeva 6, Zagreb
Telefon: +385 1 4605 128
Fax: +385 1 4605 072
E-mail: vdragov@pbf.hripaverica@gmail.com

 

 
 
Kontakti

PARTNER: