Najava druge radionice

U organizaciji Prehrambeno – biotehnološkog fakulteta održat će se druga stručna radionica projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“ u petak 20.11. 2015. godine u Zadru, Impact centar, Put Stanova bb, s početkom u 10 sati.

Radionica će biti namijenjena prehrambenim tehnolozima, agronomima, predstavnicima prehrambene industrije u regiji te predstavnicima i članovima lokalnih udruga vezanih uz vinogradarstvo i vinarstvo.
Detaljnije informacije uskoro će biti dostupne na web stranici projekta.