Osnovni podaci

Naziv programa/poziva:

Strukturni fondovi EU u sklopu programa 2007.-2013./ Poziv: „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije”, RC.2.2.08.

Naziv projekta:

Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina

Trajanje projekta:

16 mjeseci (datum od 17.10.2014. do 16.02.2016.)

Korisnik projekta:

Prehrambeno-biotehnološki fakultet (PBF) Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, Zagreb

Partner projekta:

Agrolaguna d.d., Mate Vlašića 34, Poreč

Financijska struktura:

(Strukturni fondovi EU): Ukupno 4.227.980,00 HRK

EU financira 85 % vrijednosti projekta, a Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta 15 % (kao nacionalni doprinos).

Sredstva projekta su raspoređena na slijedeći način:

Prijavitelj (PBF)-3.805.182,00; Partner (AGROLAGUNA)-422.798,00 HRK
Za nabavku nove opreme utrošit će se 1.522.000,00 HRK tj. oko 40 % ukupnih sredstava Prijavitelja.

Od opreme će se nabaviti:

 • Liofilizator s grijanim pločama;
 • Ekstraktor za ubrzanu ekstrakciju uz primjenu visokog tlaka
 • Frizer za ultra duboko zamrzavanje
 • Preparativni HPLC uređaj

Cilj projekta:

Specifični cilj projekta: razvijanje i primjena konvencionalnih te novih tehnologija ekstrakcije (ekstrakcija potpomognuta visokim tlakom, mikrovalovima; ekstrakcija superkritičnim CO2) i izolacije bioaktivnih spojeva (BAS) iz organskog otpada od proizvodnje vina (OOPV) grožđa te njihove potencijalne primjene kao sirovina ili poluproizvoda u daljnjoj preradi (za funkcionalnu hranu, farmaceutske/kozmetičke proizvode itd.). Optimirati će se uvjeti proizvodnje ekstrakata te praha fenolnih spojeva primjenom sušenja raspršivanjem, te mogućnost njegove primjene u modelnim i realnim sustavima.

Kroz nabavku opreme predviđene projektom povećao bi se znanstveno-istraživački kapacitet PBF za transfer tehnologije i komercijalizaciju rezultata istraživanja. To bi omogućilo postizanje općeg cilja kroz dodatno jačanje sprege između znanstvenog i poslovnog sektora s ciljem nadogradnje postojećih i razvoja novih ekološki prihvatljivih tehnologija iskorištenja biološkog potencijala organskog otpada od proizvodnje vina radi ublažavanja/anuliranja utjecaja na okoliš.

Aktivnosti projekta:

 1. optimiranje eksperimentiranja postupaka ekstrakcije fenola iz OOPV;
 2. provođenje ekstrakcije uz pročišćavanje i frakcioniranje tekućih ekstrakata te definiranje njihovog sastava i stabilnosti tijekom procesa pročišćavanja;
 3. optimiranje i provođenje postupka proizvodnje koncentrata/praha dobivenih ekstrakata;
 4. utjecaj inovativnih procesa prerade na nutritivni sastav i funkcionalni sastav ekstrakata;
 5. izrada tehnološkog elaborata i studije izvedivosti postrojenja za izolaciju fenola iz OOPV;
 6. znanstveno-stručne radionice i završno predstavljanje rezultata projekta;
 7. diseminacija rezultata, promidžba i vidljivost projekta

Svrha i značaj projekta:

Pronalaženje tehnološkog rješenja prerade organskog otpada od proizvodnje vina s krajnjim ciljem smanjenja štetnih utjecaja na okoliš. Osnažiti znanstveno istraživački kapacitet Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta nabavkom nove opreme te kroz stečena nova znanja osigurati učinkovitiji transfer znanja iz znanstveno-istraživačkog sektora u gospodarstvo (mala i srednja poduzeća koja se bave proizvodnjom vina).

Većina zemalja u regiji ima razvijenu vinarsku industriju te se također susreće sa problemima zbrinjavanja otpada od grožđa i vina. Stoga bi rezultati ovog istraživanja kroz razvoj i primjenu novih tehnologija te know how mogli imati značajan utjecaj na produktivnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te privredu cijele regije, a RH bi se pozicionirala kao ekološki odgovorna zemlja te predvodnica razvoja održive privrede, ostalim članicama regije.

Održivost projekta: Održivost će se osigurati kroz: (i) suradnju s ostalim sastavnicama Sveučilišta u RH i EU iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti s ciljem da se fakultet pozicionira kao vodeći na nacionalnoj i regionalnoj razini za upravljanje/iskorištavanje otpada od prehrambene proizvodnje; (ii) uključivanjem u EU projekte koji se bave sličnom problematikom; (iii) suradnju PBF-a i poljoprivrednog sektora, malih i srednjih poduzeća (proizvođača vina, voća, povrća, mediteranskih kultura i sl.). Stvorit će se portfelj znanstveno istraživačkih radova te njihova potencijalna primjena u industriji.

Relevantnost istraživačkog programa za gospodarstvo:

Sa namjerom da se novo razvijeni procesi obrade OOPV primjene u gospodarstvu istraživački tim ovog projekta će u suradnji s poduzećem Agrolaguna d.d. kao ozbiljnim partnerom stvoriti preduvjete za implementaciju znanja u mala i srednja poduzeća koja se bave proizvodnjom vina.

Iznimni značaj ovog projekta je u ozbiljnom pristupu obradi otpada od prehrambene industrije koji zahtjeva primjenu različitih znanja i vještina zbog čega su u provedbu projekta i uključeni znanstvenici sa različitim ekspertizama kako bi se dobila sveobuhvatna slika o biološkom potencijalu supstrata koji će biti predmet istraživanja ovog projekta. Važno je istaknuti da i u drugim segmentima prehrambene industrije postoje problemi sa zbrinjavanje otpada koji također sadrži različite skupine visokovrijednih spojeva.

Implementacijom ovog projekta stvorila bi se baza za nastavak istraživanja i na drugim nusproizvodima prehrambene industrije kao što su otpad od proizvodnje maslinova ulja, jabuke, višnje, rajčice i sl.