Partneri

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

PBFPrehrambeno-biotehnološki fakultet osnovan je 26. travnja 1956. godine Odlukom Sabora NR Hrvatske (N.N. 23/1956). Osnivač Fakulteta je Sveučilište u Zagrebu i Fakultet je znanstveno–nastavna sastavnica Sveučilišta sa statusom ustanove.
Prema Upisniku znanstvenih organizacija Fakultet je registriran za obavljanje djelatnosti:

  • visokog obrazovanja iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenih polja biotehnologije i prehrambene tehnologije putem preddiplomskih i diplomskih Sveučilišnih studija te poslijediplomskih doktorskih i specijalističkih studija, kao i ustrojstvo i izvođenje stručnih tečajeva posebno u domeni cjeloživotnog obrazovanja, i ljetnih ili zimskih škola iz područja djelatnosti Fakulteta;
  • znanstveno-istraživački i stručni rad u području biotehničkih znanosti uključujući: prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju, prehrambeno inženjerstvo, biokemijsko inženjerstvo, nutricionizam, kemiju i biokemiju hrane, tehnologiju prerade duhana, zaštitu okoliša, biokemiju, mikrobiologiju, molekularnu genetiku i fiziologiju mikroorganizama, bioinformatiku, upravljanje i gospodarenje proizvodnjom hrane i biotehnološkim pripravcima, osiguranje kakvoće, nadzor i ocjenu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te biotehnoloških pripravaka, zdravstvenu ispravnost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te nadzor i ocjenu kakvoće predmeta opće uporabe;
  • ustrojstvo i izvođenje znanstvenih i stručnih skupova;
  • obavljanje izdavačkih, knjižničarskih i informatičkih usluga za potrebe procesa obrazovanja, znanstvenog i stručnog rada;
  • procesno-tehnološko projektiranje, inženjering i nadzor u području djelatnosti;
  • stručni poslovi zaštite okoliša;
  • tehničko ispitivanje i analiza;
  • obavljanje i drugih poslova nužnih za provođenje osnovnih djelatnosti Fakulteta.

AGROLAGUNA

AgrolagunaPovijest Agrolagune d.d. iz Poreča seže do 1963. godine prošlog stoljeća kada dolazi do formiranja Poljoprivrednog kombinata Poreč, sa sjedištem u Poreču. Nakon tog datuma zadruge dobivaju status pogona unutar Kombinata, a neke od djelatnosti kombinata bile su: vinogradarstvo, maslinarstvo, uzgoj pšenice, uljane repice, lješnjaka i drugih poljoprivrednih kultura.

Do ’90-tih godina više je puta doživila reorganizaciju. Godine 1992. procesom pretvorbe formirana je u dioničko društvo. Većinski vlasnici formiranog dioničkog društva su Hrvatski fond za privatizaciju, fondovi mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, Privredna banka, mali dioničari i dragovoljci domovinskog rata. Godine 2004. kupnjom dionica Hrvatskog fonda za privatizaciju u vlasničku strukturu Agrolagune d. d. ulazi tvrtka Agrokor. Agrokor iste godine otkupljuje dio dionica ostalih dotadašnjih dioničara i u nastavku vodi poslovnu i razvojnu politiku tvrtke.

Agrolaguna d.d. je proizvođač primarnih poljoprivrednih proizvoda koje glavninom služe kao sirovina za vlastitu proizvodnju vina, maslinovog ulja i sira. Uz vlastitu proizvodnju dio sirovina potječe iz kooperacije. U sastavu tvrtke su vinarija, uljara i sirana, te farma ovaca i koza, pogon za proizvodnju povrća. Tijekom posljednjih godina uložena su značajna sredstva u nabavu opreme i rekonstrukciju sva tri proizvodna pogona. Nakon toga nastavljaju se aktivnosti na razvoju proizvoda optimiranjem tehnološkog procesa, razvojem novih proizvoda i unapređenjem dizajna i ambalaže.

Odabir Partnera

Agrolaguna d.d. kao partner odabrana je iz razloga što spada u kategoriju poduzeća koja vodi brigu o zaštiti okoliša, zbrinjavanju otpada, a također je iskazala interes za istraživanja izolacije bioaktivnih spojeva iz organskog otpada od proizvodnje vina (OOPV)/ Važno je istaknuti da je Agrolaguna d.d. iz Poreča nositelj certifikata sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima međunarodne norme ISO 14001.2004, a kroz implementaciju ovog projekta napravljen bi dodatan iskorak te bi se stvorila baza za implementaciju novih tehnologija u obradi otpada od proizvodnje vina i stvaranje proizvoda dodane vrijednosti.

Između PBF-a i AGROKORA d.d. u čijem koncernu je i Agrolaguna d.d. zaključen je Sporazum o suradnji, 2004. godine, kojim je izražen obostrani interes za uspostavljanjem međusobnih odnosa u cilju razvoja izravne suradnje na zajedničkim projektima u segmentima djelovanja gdje postoje zajednički interesi, kao i povezanost znanstvenika i stručnjaka u njihovim ostvarenjima.

PBF kao istraživačka institucija raspolaže znanstveno-istraživačkim znanjem i kvalifikacijama i istraživačkom opremom, a Agrolaguna d.d. kao iskusan proizvođač proizvodnim kapacitetima, iskusnim enolozima, sirovinom i opremom za proizvodnju vina. Tim se partnerstvom povećavaju izgledi za uspješan razvoj novih nutritivno vrijednih proizvoda, ekstrakciju i iskorištenje vrijednog organskog materijala iz nusproizvoda prerade grožđa.