Prezentacija dijela rezultata na na međunarodnom kongresu INOPTEP 2015

Članovi projektnog tima Prijavitelja dio rezultata istraživanja su prezentirali na međunarodnoj konferenciji INOPTEP 2015 – „International Conference Sustainable Postharvest and Food Technologies”, Divčibare, Republika Srbija, 19. – 24. travnja 2015. godine.

Usmena izlaganja održali su članovi projektnog tima prof. dr. sc. Verica Dragović–Uzelac, dr. sc. Sandra Pedisić i dr. sc. Zoran Zorić.

• Branka Levaj, Danijela Bursać Kovačević, Marina Marinčić, Verica Dragović-Uzelac: POLYPHENOLS AND ANTHOCYANINS OF GRAPE POMACE FROM CV. MERLOT

Sandra Pedisić, Zoran Zorić, Zdenka Pelaić, Verica Dragović–Uzelac: WINE INDUSTRY BYPRODUCTS: POLYPHENOLS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF GRAPE SEED EXTRACTS

Zoran Zorić, Sandra Pedisić, Zdenka Pelaić, Danijela Bursać Kovačević, Verica Dragović-Uzelac: HYDROXYCINNAMIC ACIDS AND FLAVONOLS IN GRAPE SEED BYPRODUCT EXTRACTS

Na samoj konferenciji također su prezentirani rezultati istraživanja u obliku dvije poster prezentacije:

• D. Bursać Kovačević, M. Tandara, V. Plazibat, P. Putnik, V. Dragović-Uzelac: EFFECTS OF Extraction Time And Solvent On Proanthocyanins, Hydroxycinnamic Acids And Flavonols In Grape Pomace Byproducts. Forth International Conference Sustainable Food and Postharvest Technologies – Inoptep 2015 Divčibare, Serbia, April 19th – 24th, 2015.

• V. Dragović-Uzelac, D. Bursać Kovačević, E. Cegledi, Z. Zorić, S. Pedisić: Wine Industry Byproducts: Flavonoids Influence On Antioxidant Activity In Grape Pomace From Cv. Merlot. Forth International Conference Sustainable Food and Postharvest Technologies – Inoptep 2015 Divčibare, Serbia, April 19th – 24th, 2015.

Na skupu je sudjelovalo 150 predstavnika iz 15 zemalja.

Predavanje-Pedisić

Predavanje – Zorić

Predavanje – Dragović-Uzelac

Poster – Dursać Kovačević

Poster – Dragović-Uzelac