Projektni tim

Prijavitelj: Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Projektni tim (PT) čine eksperti četiri Zavoda PBF-a (Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo, Zavod za procesno inženjerstvo, Zavod za kemiju i biokemiju te Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina prehrambenih proizvoda) i to ukupno 16 istraživača i stručnih suradnika (4 redovita profesora, 4 izvanredna profesora, 2 docenta; 4 viših asistenata, asistenata/znanstvenih novaka te 2 stručna suradnika doktora znanosti).

 • verica dragovic-uzelacprof.dr.sc. Verica Dragović-Uzelac – voditeljica projekta

  Objavila je 28 znanstvenih radova iz kategorije a1 od kojih je veći broj u časopisima visokog faktora odjeka te koji su citirani 280 puta. Ima dugogodišnje iskustvo u sudjelovanju i voditeljstvu priznatih domaćih i međunarodnih projekata vezanih uz kemijska svojstva, nutritivnu vrijednost i antioksidacijsku aktivnost voća i povrća i njihovih proizvoda. Sa svojim suradnicima u potpunosti je provela projekt “Sour cherry Marasca (Prunus cerasus var. Marasca) as an ingredient for functional food“ koji je rezultirao suradnjom i dizajnom novog industrijskog poluproizvoda. Njena uloga kao voditeljice ovog projekta je koordinacija svih aktivnosti uključujući i financijski dio koje će se provoditi tijekom implementacije projekta te uska suradnja sa svim članovima projektnog tima što je neophodno za uspješnu provedbu projekta. Interna evaluacija rezultata projekta provoditi će se na kraju svakog mjeseca, a po potrebi će se provoditi korektivne mjere s ciljem ostvarivanja svih projektom predviđenih aktivnosti.

  karin kovacevic ganicizv.prof.dr.sc. Karin Kovačević Ganić – suradnica na projektu i član UO projektnog tima

  U području prehrambene tehnologije i nutricionizma publicirala je velik broj znanstvenih radova koji su citirani preko 270 puta. Područje njenog rada vezano je uz tehnologiju i analitiku vina, pri čemu je sudjelovala u brojnim istraživanjima vezanim za određivanje kemijskog sastava grožđa i vina – polifenolni spojevi te spojevi arome; utjecaja agroklimatskih i enoloških parametara na sastav i senzorske karakteristike vina; određivanje antioksidacijske aktivnosti grožđa i vina i sl. Surađivala je na velikom broju nacionalnih i međunarodnih projekata vezanih uz tehnologiju i analitiku vina.
  Na ovom projektu će koordinirati aktivnostima vezanim uz provođenje ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz OOPV primjenom različitih metoda.

  branka levajprof.dr.sc. Branka Levaj – suradnica na projektu i član UO projektnog tima

  Ima ekspertize istraživanju osobina sirovina tj. voćnih vrsta te utjecaja pojedinih procesa prerade na kemijski sastav, fizikalna, nutritivna i senzorska svojstva gotovih proizvoda. Dugogodišnje iskustvo na području utjecaja procesa proizvodnje i skladištenja na stabilnost bioaktivnih spojeva u industrijskom okruženju stekla je radom i voditeljstvom čitavog niza domaćih i međunarodnih projekata. Na ovom projektu će koordinirati će aktivnostima vezanim uz provođenje ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz OOPV primjenom klasičnih metoda ekstrakcije te aktivnostima vezanim uz ispitivanje ponašanja tekućih i suhih ekstrakata u realnim i/ili modelnim sustavima.

  damir jezekprof.dr.sc. Damir Ježek – suradnik na projektu i član UO projektnog tima

  Ima potrebna znanja i ekspertize u područjima netoplinske tehnologije obrade prehrambenih proizvoda, obradi visokim hidrostatskim tlakovima, ultrazvukom visokog i niskog intenziteta, sušenju, analizi teksture i raspodjeli veličine čestica prehrambenih proizvoda. U svojoj dugogodišnjoj znanstvenoj karijeri voditelj je i suradnik na nizu domaćih i međunarodnih projekata. Bit će odgovoran za postavljanje i provođenje pokusa ekstrakcije i obrade OOPV primjenom HPP te će koordinirati svim aktivnostima vezano uz ovaj dio istraživanja.

  zoran hercegprof.dr.sc. Zoran Herceg – suradnik na projektu i član UO projektnog tima

  Ima potrebne ekspertize i znanja područja razvoj novih tehnologija procesiranja. U svom znanstvenom i istraživačkom radu bavio se ispitivanjem utjecaja ultrazvuka visokog intenziteta, visokog hidrostatskog tlaka, pulsirajućeg električnog polja i ne-toplinske plazme na svojstva prehrambenih proizvoda te sušenje namirnica. Uspješan je suradnik i voditelj znanstvenih projekata, a trenutno je voditelj znanstvenog projekta financiranog od Hrvatske zaklade za znanost ” Application of electrical discharge plasma for preservation of liquid foods “. Također je jedan od osnivača Hrvatskog znanstvenog centra izvrsnosti za “istraživanje i tehnologiju plazme”.
  Bit će odgovoran za istraživanja utjecaja netermalne hladne plazme na strukturu i fizikalno-kemijska svojstva selektiranih skupina fenolnih spojeva te dio istraživanja vezanih uz sušenje raspršivanjem.

  sandra pedisicdr.sc. Sandra Pedisić – suradnica na projektu i član UO projektnog tima

  Ima ekspertizu u područjima izolacije i određivanja bioaktivnih spojeva primjenom spektrofotometrijskih metoda, primjeni sušenja raspršivanjem u dobivanju liofiliziranih i praškastih proizvoda, primjeni HPLC UV/Vis PDA/FD/RI, te UPLC MS/MS metoda u određivanju BAS u različitim supstratima. Sudjelovala je u provedbi znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata te suradnji sa gospodarstvom. Na ovom projektu bit će odgovorna za provođenje analitičkih metoda određivanja bioaktivnih spojeva u ekstraktima primjenom UPLC MS/MS-a te dijelom za organizaciju radionica, promidžbu i vidljivost projekta.

 • senka djakovicizv.prof.dr.sc. Senka Djaković – suradnica na projektu i član IT

  Bit će odgovorna za pročišćavanje, karakterizaciju i identifikaciju selektiranih skupina fenolnih spojeva izoliranih iz OOPV

  irena-landeka-jurcevicizv.prof.dr.sc. Irena Landeka Jurčević – suradnica na projektu i član IT

  Bit će odgovorna za utvrđivanje biološkog potencijala ekstrakata, izolata i prahova, nakon pročišćavanja i frakcioniranja in vivo metodama

  jasenka gajdos kljusuricizv.prof.dr.sc. Jasenka Gajdoš Kljusurić – suradnica na projektu i član IT

  Bit će angažirana u dijelu istraživanja predviđanja sadržaja bioaktivnih spojeva izoliranih iz OOPV na osnovu NIR spektara primjenom kemometrijskih metoda.

  leo gracindoc.dr.sc. Leo Gracin – suradnik na projektu i član IT

  Bit će odgovoran za organizaciju znanstveno-stručnih radionica koje će se organizirati za vrijeme provedbe projekta

  Sandra Balbinodoc.dr.sc. Sandra Balbino – suradnica na projektu i član IT

  Bit će zadužena za izradu tehnološkog elaborata postrojenja za ekstrakciju polifenola, nabavu opreme i aktivnosti vezane za vidljivost projekta.

  Danijela Bursać Kovačevićdr.sc. Danijela Bursać Kovačević – suradnica na projektu i član IT

  Bit će angažirana u dijelu istraživanja izolacije bioaktivnih spojeva primjenom klasičnih metoda ekstrakcije i super-kritičnih tekućina te istraživanja utjecaja hladne plazme.

  natka curkodr. sc. Natka Ćurko – suradnica na projektu i član IT

  Bit će angažirana na izolaciji bioaktivnih spojeva primjenom različitih metoda ekstrakcije kao i njihovom frakcioniranju, identifikaciji i kvantifikaciji.

  zoran zoricdr.sc. Zoran Zorić – suradnik na projektu i član IT projekta

  Bit će odgovoran za provođenje analitičkih metoda određivanja BAS u ekstraktima primjenom HPLC uz UV/VIS PDA za provođenje nabave uređaja te kemikalija i ostalog potrošnog materijala.

  maja repajicdipl.ing. Maja Repajić, znanstvena novakinja – suradnica na projektu i član IT

  Bit će aktivno uključena u provođenje dijela istraživanja vezanih uz izolaciju BAS primjenom ekstrakcije potpomognute visokim tlakom.

  marina dapicmag.ing. Marina Tomašević, znanstvena novakinja – suradnica na projektu i član IT

  Aktivno će biti uključene u provođenje dijela istraživanja vezanih uz izolaciju BAS primjenom ekstrakcije potpomognute mikrovalovima.

  zdenka pelaticZdenka Pelatić, tehničarka – suradnica na projektu

  Sudjeluje u provođenju različitih aktivnosti koje će se najvećim dijelom odnositi na izolaciju bioaktivnih spojeva iz OOPV primjenom različitih metoda ekstrakcije i određivanje biološkog potencijala in vitro metodama.

  zeljko uzelacŽeljko Uzelac, administrativni dio vođenja projekta

  Aktivnosti vezane uz promidžbu i vidljivost projekta te djelomično za vođenje financija projekta.

Partner: Agrolaguna d.o.o.

Agrolaguna je proteklih godina uz mnogobrojne investicije u tehnologiju ulagala i u onaj drugi važan segment napretka, a to je kvalitetan kadar. U svakom segmentu proizvodnje, pa tako i na ovom projektu formirali su se timovi mladih, sposobnih i perspektivnih ljudi koji su uz napredne tehnologije i golemo iskustvo starijih kolega stekli dobre temelje za daljnji napredak.

 • miroslav latalMiroslav Latal, Rukovoditelj podruma

  Bit će zadužen za selekciju uzoraka organskog otpada proizvodnje vina te odabir metoda provođenja analiza.

  katja gaspariniKatja Gašparini, Rukovoditelj uljarstva

  Bit će zadužena za definiranje i razradu metoda izolacije bioaktivnih spojeva iz organskog otpada od proizvodnje vina.

  milan-budinskiMilan Budinski, Enolog-tehnolog

  Bit će zadužen za selekciju i primarnu pripremu uzoraka za izolaciju polifenola iz organskog otpada od proizvodnje vina

  sabina salamunSabina Salamun, Enolog

  Bit će zadužena za razvrstavanje organskog otpada proizvodnje vina, izuzimanje uzoraka te pakiranje i skladištenje do analiza.

  Danko SladeDanko Slade, Voditelj sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša i zaštitom na radu

  Bit će zadužen za pregled i primjenu novih metoda i dostignu_a u zbrinjavanju organskog otpada u proizvodnji vina.

  Danko SladeDanijela Kontić, voditelj odjela kontrolinga, plana i analize

  Bit će zadužena za koordinaciju aktivnosti među članovima projektnog tima u Zagrebu, Poreču i Zadru te sudjelovanje u administrativnom dijelu projekta.