Sastanak članova Projektnog tima Prijavitelja (PBF) i Partnera (Agrolaguna)

U prostorijama Agrolagune d.d. u Poreču, 23. ožujka 2015. Godine, održan je sastanak predstavnika projektnog tima Prijavitelja i Partnera na projektu.

Na sastanku su ispred PBF-a prisustvovali Verica Dragović-Uzelac, Karin Kovačević Ganić i Željko Uzelac dok su Agrolagunu predstavljali Miroslav Latal, Katja Gašparini, Sabina Salamun, Danko Slade i Danijela Kontić odnosno gotovo svi članovi projektnog tima osim gospodina Milana Budinskog koji je bio spriječen drugim obavezama.

Voditeljica projekta prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac te koordinatorica dijela istraživanja prof. dr. sc. Karin Kovačević Ganić upoznale su suradnike projektnog tima Partnera s dosadašnjim aktivnostima, ostvarenim rezultatima i napretku u provedbi projekta. Opisan je tijek znanstvenih istraživanja i metode koje se koriste za izolaciju bioaktivnih spojeva iz organskog otpada od proizvodnje vina (OOPV).

Do sada provedena istraživanja vezana su uz izolaciju različitih skupina polifenola izliofiliziranih uzoraka pokožice nusproizvoda proizvodnje vina sorata Teran, Merlot i Cabernet Sauvignon. Pri tome su optimirani postupci konvencionalne ekstrakcije, te su u tijeku postupci izolacije polifenola uz primjenu visokog tlaka. U provođenju navedenih istraživanja sudjelovali su članovi projektnog tima Prijavitelj iz Zagreba i Zadra. Članovi projektnog tima Partnera su predložili i iskazali interes za proširenjem istraživanja na bijele sorte i nusproizvode od prerade u vino, te su sugerirali određena istraživanja koja bi dodatno doprinijela kvalitetnoj provedbi projekta
Zbog značajno smanjenog budžeta tijekom postupka ugovaranja, uređaj za ekstrakciju superkritičnim CO2 se ne može nabaviti u okviru odobrenog budžeta. Stoga je voditeljica projekta upoznala članove projektnog tima da će se taj dio istraživanja, odnosno izolacija bioaktivnih spojeva i ulja iz sjemenki provesti na Prehrambeno tehnološkom fakultetu u Osijeku, te će se na taj način i ova aktivnost uspješno realizirati.

Partneri su upoznati i sa planom organizacije stručnih radionica u Poreču i Zadru kao i završnog predstavljanja rezultata projekta u Zagrebu. Dogovoreno je i predstavljanje projekta na manifestaciji VinIstra koja će se održati od 8.-10. svibnja 2015. godine u suradnji sa Partnerom.
Prva radionica je dogovorena za prvu polovicu lipnja 2015. godine, pri čemu će tri predavanja održati članovi projektnog tima Prijavitelja te jedno predavanje predstavnik Partnera.
U okviru prve radionice predviđen je i obilazak nasada Agrolagune i pojedinih malih proizvođača. Predloženo je da se na radionicu pozovu ciljne skupine: mali proizvođači, savjetodavne službe, predstavnici lokalne zajednice, znanstvenici, proizvođači drugih kultura (maslina, razne vrste voća) koji se također susreću sa problemom nusproizvoda od prerade. Pozvat će se i kolege iz Slovenije koji se susreću sa sličnom problematikom.
Partner će predložiti imena potencijalnih sudionika na radionici koji dolaze iz lokalne zajednice, male proizvođače vina.

Na sastanku je dogovorena dinamika provedbe projekta koja je vezana uz administrativne poslove, sufinanciranje plaća i uz ostale prihvatljive troškove.
Nakon sastanka domaćini su organizirali obilazak pogona za proizvodnju vina gdje su goste upoznali sa tehnologijom, kapacitetima i daljnjim planovima u razvoju tvrtke.