Sudjelovanje članova projektnog tima na 26. Međunarodnoj znanstveno – stručnoj konferenciji o poljoprivredi i prehrambenoj industriji

Članovi projektnog tima Prijavitelja prezentirali su dio rezultata istraživanja na 26. Međunarodnoj znanstveno – stručnoj konferenciji o poljoprivredi i prehrambenoj industriji u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 27. – 30. rujna 2015.

Voditeljica projekta prof.dr.sc. Verica Dragović Uzelac i članovi projektnog tima, izv.prof.dr.sc. Irena Landeka Jurčević, izv.prof. dr.sc. Sandra Balbino, dr.sc. Danijela Bursać Kovačević i dr.sc. Sandra Pedisić prisustvovale su 26. Međunarodnoj znanstveno – stručnoj konferenciji o poljoprivredi i prehrambenoj industriji koja se održala u Sarajevu (BiH) u periodu od 27. – 30. rujna 2015. god., a na kojoj je sudjelovalo više od 200 sudionika. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta „Primjena inovativnih tehnologija u izolaciji bioaktivnih spojeva iz organskog otpada u proizvodnji vina“ u obliku poster prezentacija.

Poster – Pedisić

Poster – Landeka Jurčević

Poster – Dragović-Uzelac

Poster – Bursać Kovačević

Poster – Balbino

 

IMG_8354 IMG_8352 IMG_8346 IMG_8340 IMG_8339