Sudjelovanje članova projektnog tima na VINISTRI

Članovi Projektnog tima PBF-a, sudjelovali su na međunarodnoj izložbi vina i vinarske opreme, VINISTRA,  koja je održana u Poreču od 08. do 10. svibnja 2015. godine.  Predstavnici Projektnog tima s PBF-a su zajedno sa članovima projektnog tima iz Agrolagune  predstavili projekt posjetiteljima te ukazali na potrebu povezivanja malih i srednjih poduzeća sa znanstvenom zajednicom. Voditeljica projekta  prof. dr. sc. Verica Dragović-Uzelac održala je predavanje kroz koje je auditorij upoznala sa ciljevima, aktivnostima projekta, rezultatima istraživanja, te očekivanim rezultatima. Kako bi se što veći broj posjetitelja upoznao s projektom, na štandu poduzeća Agrolaguna d.d., dijeljeni su letci na kojima je osim općih podataka o projektu najavljeno i održavanje 1. radionice u Poreču – 12. lipnja 2015. godine.

Letak Vinistra